Lịch công tác
Thứ bảy, ngày 24/10/2020
7 giờ 00

- BGH dự Hội nghị chuyên đề lớp 1, tại TH Vĩnh Khê

Thứ hai, ngày 26/10/2020
7 giờ 00

- BGH trực trường, chỉ đạo các hoạt động dạy học

14 giờ 00

- BGH trực trường, chỉ đạo các hoạt động dạy học

Thứ ba, ngày 27/10/2020
7 giờ 00

- BGH trực trường, chỉ đạo các hoạt động dạy học

14 giờ 00

- BGH trực trường, chỉ đạo các hoạt động dạy học

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 23 / 10 / 2020
7 giờ 00

- BGH trực trường, chỉ đạo các hoạt động dạy học

14 giờ 00

- BGH trực trường, chỉ đạo các hoạt động dạy học