Danh sách bài viết theo chuyên mục

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI TÂY TỔ CHỨC ĐẠI HÔI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2020 – 2021! 

Thực hiện chương trình của Hội đồng đội thị xã Đông Triều; Kế hoạch công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021 của Liên đội trường tiểu học Hồng Thái Tây. Được sự đồng ý của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường. Chiều ngày 9/10/2020, Liên đội trường tiểu học Hồng Thái Tây long trọng tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2020 - 2021 nhằm tổng kết hoạt động năm học 2019 - 2020, xây dựng dự thảo hoạt động đội và bầu Ban chỉ huy Liên đội năm học 2020 - 2021.

 

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI TÂY TỔ CHỨC ĐẠI HÔI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2019 – 2020. 

Thực hiện chương trình của Hội đồng đội thị xã Đông Triều; Kế hoạch công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020 của Liên đội trường tiểu học Hồng Thái Tây. Được sự đồng ý của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường. Chiều ngày 18/10/2019, Liên đội trường tiểu học Hồng Thái Tây long trọng tổ...