LỊCH TRỰC TỪ 06/04 - 12/04


 

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI TÂY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

LỊCH PHÂN CÔNGTRỰC PHÒNG, CHỐNG Covid-19

STT

Ngày trực

Buổi

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

1

06/04/2020 (Thứ hai)

Sáng

Vũ Đình Cừ

Hiệu trưởng

934317188

Lê Văn Vinh

Giáo viên

0378575960

Chiều

Vũ Đình Cừ

Hiệu trưởng

934317188

Nguyễn Thùy Dương

Giáo viên

773687374

Nguyễn Thùy Linh

Giáo viên

0904451124

2

07/04/2020 (Thứ 3)

Sáng

Vũ Đình Cừ

Hiệu trưởng

934317188

Nguyễn Thị Thu Thùy

Giáo viên

0972250890

Đào Thị Thu

TTCM

0976601116

Chiều

Vũ Đình Cừ

Hiệu trưởng

934317188

Nguyễn Thị Ngân

TPCM

0343007382

Ngô Sỹ Hùng

Giáo viên

868414596

3

08/04/2020 (Thứ 4)

Sáng

Nguyễn Thị Thùy

P. Hiệu trưởng

766451858

Nguyễn Thị Tho

TTCM

343335651

Chiều

Nguyễn Thị Thùy

P. Hiệu trưởng

766451858

Vũ Thị Kiều Loan

TTCM

0982918559

4

09/04/2020 (Thứ 5)

Sáng

Hoàng Văn Dương

P. H trưởng

984221568

Bùi Ánh Tuyết

Giáo viên

0368950360

Đinh Thị Kim Dung

 GV

0705619332

Chiều

Hoàng Văn Dương

P. H trưởng

984221568

Vũ Hoàng Thảo

GV

0904340007

Bùi Thị Ánh Nguyệt

GV

0386446998

5

10/04/2020 (Thứ 6)

Sáng

Nguyễn Thị Thùy

P. H trưởng

766451858

Nguyễn Thị Dương

TPCM

0399828188

Nguyễn Thị T Nhàn

GV

399828188

Chiều

Nguyễn Thị Thùy

P. H trưởng

766451858

Hoàng Văn Đại

GV

0904167358

904167358

Nguyễn Thị Huyền Dịu

TPT Đội

6

11/04/2020 ( Thư 7)

Sáng

Hoàng Văn Dương

P. H trưởng

984221568

Nguyễn Thị Thu Hà

GV

0985507163

985507163

Hà Thu Huyên

GV

Chiều

Hoàng Văn Dương

P. H trưởng

984221568

Nguyễn Thị Thủy

 GV

0768387487

Nguyễn Thị Linh

 GV

0904451124

7

12/4/2020 (Chủ nhật)

Sáng

Nguyễn Thị Thoa

CTCĐ

367451987

0934344627

Mạc Thị Duyên

GV

 

Nguyễn Thị Thoa

CTCĐ

367451987

367451987

Chiều

Vũ Thị Thanh Thêm

GV

934344627

Nguyễn Thị Huyên

Giáo viên

0972405844

Lưu ý: Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện theo đúng thời gian quy định. 

 

                                                                          Hồng Thái Tây, ngày 05 tháng 4 năm 2020

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                     Vũ  Đình Cừ

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu