THÔNG BÁO SÁCH GIAO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI TÂY

THÔNG BÁO

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021

( Kèm theo Công văn số 361/PGD&ĐT-CMTH ngày 15/4/2020 của Phòng GD&ĐT)

Căn cứ vào kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 trường TH Hồng Thái Tây thông báo SGK lớp 1 năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

TT

Môn

 

Bộ sách

 

 

 

 

 

 

1

Toán

Cánh Diều

 

 

 

 

 

2

Tiếng Việt

Cùng học để phát triển năng lực

 

 

 

 

 

3

Đạo đức

Kết nối tri thức với cuộc sống

 

 

 

 

 

4

TNXH

Kết nối tri thức với cuộc sống

 

 

 

 

 

5

Âm nhạc

Cùng học để phát triển năng lực

 

 

 

 

 

6

Mĩ thuật

Cánh Diều

 

 

 

 

 

7

GDTC

Cùng học để phát triển năng lực

 

 

 

 

 

8

HĐTN

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

 

 

 

 

 

9

Tiếng Anh

I –leam Smart Start

 

 

 

 

 

 

Hồng Thái Tây, ngày 25 tháng 5 năm 2020

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                    Vũ Đình Cừ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu